💳 پرداخت یار آنلاین

  • محصولات دیجیتال
  • محصولات دانلود
  • محصولات مجازی
  • اختلاف قیمت محصولات
  • هدیه نقدی و حمایت مالی
  • افزونه و قالب ها
  • طرح های تشویقی و توسعه دیجیتال

بله، صددرصد.

درگاه اینترنتی موبیران زیرمجموعه شبکه شاپرک و تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد.

در صفحه پرداخت نشان شاپرک و تائیدیه های بانکی نشان سلامت و امنیت درگاه آنلاین سایت است.

در صورت بروز مشکل و اختلال شبکه بانکی می توانید ابتدا از طریق سیستم پشتیبانی شاپرک پیگیری نموده و سپس در صورت نیاز می توانید از طریق 00982191016962  با پشتیبانی مالی موبیران در ارتباط باشید.